#Dobre zgodbe

Piskar d.o.o.

Skrbimo za dom in okolje

Podjetje Piskar d.o.o. je družinsko podjetje, ki se že 35 let ukvarja z izdelavo široke palete različnih vrst folij in vrečk. Naši izdelki so prisotni tako na policah različnih trgovcev kot tudi v naši spletni trgovini ter proizvodnih podjetjih, kjer pakirajo najrazličnejše svoje izdelke. Izdelki Piskar segajo tudi izven slovenskih meja, in sicer v Litvo, Latvijo, Francijo, Anglijo, Dubaj, Ameriko, celo v Avstralijo.

V svoji proizvodnji uporabljamo materiale, ki so prijazni do okolja in ki pri razgradnji ne sproščajo nobenih strupenih snovi. Pri proizvodnji vrečk za odpadke uporabljamo predvsem reciklirane materiale, ki bi sicer lahko končali v smeteh ter tako skrbimo za bolj čisto okolje. Z vrečke za gospodinjstvo, katera pridejo v stik z živili pa uporabljamo 100% originalen material, kateri je 100% reciklažen in se ga da ponovno uporabiti.

Vsa leta razvoja in delovanja prisegamo na kakovost in to, poleg skrbi za okolje, še danes ostaja glavna prioriteta našega podjetja. Ves čas delujemo kot sodobno, stabilno in varno podjetje s tradicijo in prepoznavnostjo, ki skrbi za svoje zaposlene in uresničuje potrebe svojih strank.

Z uporabo naših izdelkov želimo izboljšati kvaliteto vsakdanjega življenja vsakega posameznika in prihraniti čas tako gospodinjstvom kot industriji. Nasploh pa ozaveščati ljudi, ki jim ni vseeno kaj se bo zgodilo z našim planetom v prihodnosti, da dosledno upoštevajo razvrščanje in sortiranje vsakodnevnih odpadkov.

Za izdelavo vrečk za odpadke tako uporabljamo vsaj 92% recikliranih materialov. V prihodnje si želimo naše procese tehnološko še dodelati in izpopolniti. Še več aktivnosti pa usmeriti v iskanje materialov, ki so še prijaznejši okolju.

ROTO d.o.o. in AquafilSLO d.o.o.

Sodelovanje članov Združenja kemijske industrije pri GZS

V petek, 24.4.2021 smo v laboratoriju skupine ROTO iz Murske Sobote, v sodelovanju s podjetjem AquafilSLO uspešno proizvedli prvi cvetlični lonček izdelan iz reciklirane folije po postopku rotomouldinga. Tako bo skupina ROTO v prihodnje nadomeščala primarno surovino (nafto) ter uporabila odpadke, ki bi se sicer v naravi razgrajevali več sto let.

ROTO je vodilno evropsko podjetje na področju proizvodnje polietilenskih izdelkov. Proizvaja izdelke, ki varujejo okolje. To so čistilne naprave, zbiralniki deževnice in lovilniki olj ter maščob. V letu 2020 pa je ROTO postavil tudi razvojni laboratorij, kjer smo razvili in uspešno uvedli v proizvodnjo cvetlične lončke iz bio razgradljivih polimerov, pa tudi kajake, kanuje in vrtno pohištvo iz recikliranih materialov. Velik razvojni preskok pa smo naredili prejšnji teden, ko smo prvi na svetu proizvedli izdelek iz ekstrudirane odpadne embalaže po procesu rotomoulding.

Sodelovanje z družbo AquafilSLO je za ROTO starteškega pomena pri uporabi sekundarnih surovin. AquafilSLO je prva družba na svetu, ki je začela zbirati in predelovati odpadne ribiške mreže. Partnerja, ki sta oba člana Združenja za kemijsko industrijo pri GZS, sta v projektu »lončki iz reciklirane folije« uporabila odpadke, ki so mehansko in kemično predelani v nov material, s katerega sta izdelala nov izdelek. ROTO po principu eko designa že aktivno razvija nove izdelke, ki bodo na police trgovin prišli že jeseni 2021.

Ker se v ROTO in AquafilSLO zavedamo pomembnosti krožnega gospodarstva, ki temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, bomo vzpodbudili tudi svoje poslovne partnerje in sprejemali njihovo odpadno embalažo za sekundarno surovino pri proizvodnji novih izdelkov.

Novartis v Sloveniji

Novartis v Sloveniji e-polnilnice
Okoljsko odgovorno poslovanje: električni dostavnik in polnilne postaje

Uvedba električnega dostavnika, ki prevaža vzorce med lokacijama Ljubljana in Mengeš, ter postavitev poskusnih polnih postaj na obeh lokacijah sta nova koraka Novartisa v Sloveniji za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti in vključevanje v sistem trajnostne mobilnosti. 

Na Novartisovi lokaciji v Ljubljani so poskusno uvedli polnilne postaje, na katerih se lahko sočasno polni šest električnih ali hibridnih vozil, med njimi so štiri namenjene vozilom zaposlenih, dve pa vozilom poslovnih partnerjev. Prav pred kratkim so se jim pridružile še štiri polnilne postaje na lokaciji v Mengšu, prav tako za električna in hibridna vozila zaposlenih in gostov. Vse se napajajo iz obstoječih virov energije, ki zaenkrat niso obnovljivi, prevezava na obnovljive pa bo možna v prihodnje. Za spodbujanje uporabe osebnih vozil, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, bo stroške njihovega delovanja v uvodnem obdobju v celoti kril Novartis. 

Od začetka leta 2021 redno vozi med Ljubljano in Mengšem prvi električni dostavnik v hladni verigi v Sloveniji in eden redkih v svetu za distribucijo analitičnih vzorcev v farmacevtski industriji. Vozilo je posebej opremljeno, da zagotavlja stalne in natančno nadzorovane pogoje v hladilni komori in izpolnjuje zahteve dobre distribucijske prakse (GDP) v farmacevtski industriji. Električni dostavnik, nabavljen na Novartisovo pobudo, prevaža vzorce za mikrobiološke analize in je nadomestil vozilo na fosilni pogon. Letno bo prihranil 8 ton izpustov ogljikovega dioksida. Poganja ga energija iz lastne sončne elektrarne dobavitelja, podjetja Prigo, ki z njim upravlja in se načrtno usmerja v nakup za okolje manj obremenjujočih transportnih vozil.

Vpeljava električnega dostavnika in poskusno delovanje prvih poslovnih polnilnih postaj sta skladna z Novartisovo strategijo okoljske trajnosti in vlaganj v zeleno infrastrukturo. Med Novartisovimi cilji je doseganje ogljične nevtralnosti poslovanja (t.j. neto nič emisij ekvivalentov ogljika) do leta 2025, do leta 2030 pa v celotni nabavi verigi. S tem namenom vpeljuje novosti v poslovanju, aktivno sodeluje z dobavitelji in med zaposlenimi spodbuja okoljsko odgovornost.

Na fotografiji: Električni dostavnik ob Novartisovih polnilnih postajah za električna in hibridna vozila.

JUB d.o.o.

Trajnostni razvoj v druži JUB

V družbi JUB se že vrsto let zavedamo, da moramo okolje našim otrokom pustiti vsaj v takem stanju kot smo ga dobili od naših staršev. Tako je vodstvo že pred več desetletji, sprejelo načela trajnostnega razvoja kot nadaljnji koncept razvoja družbe.

Danes načela trajnostnega razvoja gradimo v štirih smereh:

1. Odgovornost do družbe in zaposlenih
Smo odgovorni do družbe in zaposlenih. Za naše uporabnike ustvarjamo barvit, topel, zdrav, varen in energetsko učinkovit bivanjski prostor. Našo zavezo dokazujejo številni certifikati in priznanja, tako na ravni posameznih izdelkov kot tudi na ravni podjetja.

Naravne dobrine za nas niso samoumevne. Skrbimo za ohranjanje naših vodnih virov in kar nam narava podarja, varujemo in skupaj z zaposlenimi delimo naprej s skupnostjo.

Za ranljive in socialno ogrožene skupine skrbimo preko številnih humanitarnih projektov. Družbi vračamo tudi zaposleni: naše roke in naši izdelki so osvežili Hospic, Vilo Šumica v Kranjski Gori, Triglavski dom na Kredarici, ograje v kobilarni Lipica,… Letno v ta namen doniramo materiale v vrednosti okoli 20.000 EUR.
Posebno pozornost posvečamo ohranjanju vodnih virov. Letno z lastno biološko in kemijsko čistilno napravo očistimo ~50.000 m3 komunalnih odpadnih voda oziroma 0,15l vode/kg proizvedenega izdelka.

2. Energetsko učinkoviti izdelki in rešitve
Naši izdelki in rešitve so energetsko učinkoviti, predstavljajo manjšo obremenitev za okolje in naše uporabnike ter hkrati pripomorejo k racionalni rabi energije v naših domovih. Zmanjšujemo ogljični odtis in posledično ohranjamo naravo za naše zanamce.

Velik poudarek dajemo razvoju novih več funkcionalnih toplotno izolacijskih fasadnih sistemov JUBIZOL, ki soustvarjajo zdravo bivalno okolje. Letno vgradimo preko 7,3 milijonov m² fasadnih sistemov, kar zmanjšuje emisijo CO2 za ~760.000 ton. Za enak učinek pri porabi takih izpustov bi bilo potrebnih ~ 126 milijonov dreves.

3. Varovanje okolja
Skrbimo za okolje. »Zero waste« je naše vodilo. Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji in se trudimo biti samooskrbni z energijo v naših proizvodnih procesih. Že več desetletij sami proizvajamo elektriko v treh malih hidroelektrarnah, s katerimi zadostimo skoraj četrtini potreb po elektriki v naših dveh proizvodnih obratih Videm in Dol.

Delež samooskrbe z električno energijo na letnem nivoju znaša ~ 6 %, kar zadostuje za proizvodnjo ~ 80 % EPS-a v obratu Dol pri Ljubljani.

Do 90 % surovin prepeljemo v JUB iz lokalnega okolja s krajšimi transportnimi potmi. Devet Lohn oziroma dislociranih proizvodnih enot pokrije ~10 % potreb po lepilih za fasade in keramiko, kar zmanjšuje emisijo CO2 za ~300 t letno.

Klasična svetila nadomeščajo LED svetila. V letu 2018 in 2019 smo na račun zamenjave svetil v obratu Nova Vas zmanjšali specifično porabo električne energije za 10 % glede na predhodna leta oziroma za cca. 300.000 kWh letno. Poraba električne energije za razsvetljavo se je zmanjšala za 70 %.

4. Krožno gospodarstvo
Pri uporabi surovin sledimo načelom krožnega gospodarstva, kar je tudi naše vodilo za prihodnost. Za določene izdelke iz naše ponudbe uporabljamo vedra iz reciklirane plastike. Prav tako smo uvedli del embalaže, ki je v celoti proizvedena iz plastike, kar poenostavlja nadaljnjo predelavo.

Plastika Virant d.o.o.

100% reciklabilna brezzračna embalaža

Vodilo razvoja embalaže

V našem podjetju želimo boj proti plastični embalaži pretvoriti v boj zgolj proti plastičnim odpadkom. Razvoj AIRLESS dispenzerja brez kovinskih sestavnih delov in iz 100% reciklabilne plastike je vsekakor velik korak v tej smeri.

V podjetju Plastika Virant smo se pred leti lotili razvoja inovativne, okolju prijazne in izboljšane embalaže za kozmetiko in farmacijo. Rezultat večletnega razvoja in testiranj je patentiran sistem embalaže, poznan kot brezzračna embalaža oziroma t. i. »AIRLESS«, katerega primarna prednost je, da ščiti vsebino pred stikom z zrakom in na ta način preprečuje kontaminacijo in oksidacijo vsebine. Embalaža je sestavljena iz minimalnega števila sestavnih delov. Ker je v celoti narejena iz ene vrste materiala (100% termoplastični poliolefini), jo je možno enostavno reciklirati in je cenovno dostopnejša tudi za izdelke, ki se sicer uvrščajo v najvišji cenovni razred. Ključna slabost večine trenutnih rešitev je, da so določeni sestavni deli kovinski, stekleni, gumijasti ali silikonski, kar omejuje oziroma onemogoča reciklažo sestavljene embalaže in ni v skladu z okoljevarstvenimi trendi in načeli trajnostnega razvoja. Enotnost materiala pomeni krajši čas proizvodnje embalaže, kar se odraža v manjši porabi energije. Vse sestavne dele lahko proizvedemo tudi iz reciklirane plastike. Pumpico na izdelku je možno odstraniti, s čimer kupcu omogočimo, da svoj izdelek ponudi kot »refill«. V tem primeru se lahko pumpica uporabi večkrat, s čimer se zmanjša količina odpadkov, znižajo se stroški in končna cena izdelka.

Novartis v Sloveniji

Skupen projekt združil farmacijo in energetiko

Nov primer dobre prakse krožnega gospodarstva že ustvarja prihranke pri porabi energije in vode. Povezal je Lek, ki je del Novartisa, in Energetiko Ljubljana, dve tako različni panogi, kot sta farmacija in energetika.

Ljubljanska Novartisova lokacija je želela izkoristiti odvečno toploto, ki v obliki parnega kondenzata nastaja v njenih procesih in bi jo sicer ohladila in zavrgla. Po uspešnem projektu, ki je združil strokovnjake obeh podjetij, od letošnjega marca odvečno toploto iz ljubljanskega Novartisa prevzema Energetika Ljubljana in jo umešča v svoj sistem daljinskega ogrevanja.

Koristni učinki skupnega sodelovanja so večstranski. Energetika Ljubljana lahko s prevzeto energijo letno oskrbi okrog 300 stanovanj v velikosti 70 m2. S prihrankom goriva prispevata oba partnerja k znižanju emisij CO2 za 1.100 ton letno, za njihovo absorpcijo bi sicer potrebovali 55.000 dreves. Partnerja skupaj prihranita tudi okoli 51.000 m3 vode na leto, kar zadostuje za celoletno povprečno oskrbo 860 prebivalcev Slovenije.

Rešitev, ki so jo na Novartisovo pobudo in na podlagi pozitivnih uvodnih analiz dosegli strokovnjaki obeh podjetij, obsega tri zbiralnike parnega kondezata iz Novartisove proizvodnje. V njih se kondenzat prek črpalk in pod nadzorom pretoka, prevodnosti in kakovosti vode prek merilnih naprav vrača v toplovodno omrežje Energetike Ljubljana. Njegovo ohlajanje ni več potrebno, s čimer na Novartisovi lokaciji na leto prihranijo 15.000 m3 hladilne mehčalne vode, Energetika Ljubljana pa 3.000 MWh energije, saj tako prevzete vode ni potrebno segrevati. Ob tem bo Energetika Ljubljana letno prihranila še 36.000m3 vode, ki jo Novartisova lokacija vrača v sistem daljinskega ogrevanja.

Vsestransko učinkovit projekt je stekel leta 2018 in zaživel v času epidemije Covid-19. Zmanjšuje porabo naravnih virov in ne povzroča dodatnih emisij, saj omogoča ponovno uporabo energije, ki bi bila sicer toplotno nevtralizirana in neuporabljena izpuščena v okolje.

Na fotografiji: Zbiralnik parnega kondenzata iz Novartisove proizvodnje trdnih in sterilnih izdelkov v Ljubljani.

Aquafilslo d.o.o.

S kemijskim recikliranjem do prvovrstnih vlaken najlona 6

Aquafil je bil eden prvih v našem prostoru, ki je začel zapirat krožno zanko. V svoji tovarni AquafilSLO v Ljubljani od leta 2011 pridobiva regenerirano osnovno surovino za izdelavo vlaken najlona 6. Revolucionarni produkt, ki so ga poimenovali ECONYL®, nastaja z regeneracijo izdelkov ob koncu uporabne dobe, kot so na primer ribiške mreže in tekstilne talne obloge, ter industrijskih odpadkov. Odslužene izdelke in odpadke z mehanskim in kemijskim procesom predelujejo v osnovno surovino, iz katere nato izdelujejo vlakna najlona 6 ECONYL®. Ta ohranijo vse lastnosti in kakovost vlaken, pridobljenih iz primarnih virov, zato jih je mogoče reciklirati vedno znova. Po oceni življenjskega cikla proizvoda se pri izdelavi surovine za ECONYL® prihrani do 90 % CO2 ekvivalentnih emisij v primerjavi s tradicionalnim postopkom. Vlakna ECONYL® za svoje izdelke uporabljajo globalne blagovne znamke, ki sledijo vrednotam okoljske trajnosti in krožnega gospodarstva.

Aquafil je mednarodna skupina podjetij, ki ima v Sloveniji 4 od svojih 18 tovarn. Je eden vodilnih svetovnih izdelovalcev vlaken za oblačila (kopalke, športna in modna oblačila) ter tekstilne talne obloge iz najlona 6. Aquafil je sinonim za kakovostne in inovativne izdelke ter nove trajnostne in krožne proizvodne modele. Zaradi osredotočenosti na raziskave in razvoj redno investira v tehnologijo in znanje ter svoje proizvodne procese ter izdelke nenehno izboljšuje.

Cinkarna Celje d.d.

Medena zgodba za navdih: z učnim čebelnjakom diha ves kraj

V Cinkarni Celje ustvarjamo produkte, ki jih vsak od nas potrebuje za življenje, kot ga poznamo. Žveplova kislina je v akumulatorjih avtomobilov. Okovje na oknih in vratih je narejeno iz cinkovih zlitin, masterbatchi pa so obvezni sestavni del vseh plastičnih materialov. Izdelujemo zaščitna sredstva na osnovi bakra in žvepla za ekološko pridelavo rastlin. Za rastline skrbimo tudi s proizvodnjo rastnih substratov Humovit. Za zaščito gospodinjskih aparatov proizvajamo praškaste lake, titanov dioksid pa je dodan plastiki, barvam, lakom, papirju, zdravilom … Proizvodni procesi sicer zasledujejo visoke okoljske standarde, vendar želimo naravi vračati več od zakonskih določil.

Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel, navajajo odgovorni v projektu Svetovni dan čebel, zato smo se pred nekaj leti odločili eni izmed prijavljenih šol podariti učni čebelnjak. Nenazadnje je titanov dioksid prisoten v barvah in lazurah za les, z našimi bakrovimi pripravki pa pridelovalci zaščitijo rastline, ki so vir hrane čebelam.

Učni čebelnjak smo opremili z izbranimi poslikanimi panjskimi končnicami, ki so jih na natečaj pošiljali učenci iz vse regije. Danes sta v panju dve čebelji družini, ob njem pa steklen učni panj, kjer mladi opazujejo delo čebel. Skrbijo, da je na vrtu okoli čebelnjaka dovolj medonosnih rastlin. V sodelovanju s tamkajšnjim turističnim društvom jih posadijo po kraju, nekatere pa učenci odnesejo domov, da imajo čebele v vsej okolici dovolj hrane. 

Učenci med točijo ob koncu šolskega leta ali med počitnicami. Panje vzamejo iz čebelnjaka, jih odnesejo v učilnico, nato pa točijo med in ga postrežejo sošolcem za šolsko malico. Vsak učenec odnese lonček medu domov, z učitelji pa pečejo lectova srca iz medenega testa in medenjake. Če povzamemo, praktično ves kraj diha s tem učnim čebelnjakom in okuša njegove sadove.

Brez kemijskih produktov si danes ne moremo več predstavljati življenja. A trdno verjamemo, da lahko z odgovornim ravnanjem hkrati skrbimo tudi za naš planet.

Plastika Skaza d.o.o.

Bokashi Organko

Bokashi Organko je kompostnik nove generacije, narejen iz reciklirane plastike in namenjen predelavi organskih odpadkov v prvovrsten kompost. Predstavlja prvi korak do krožnega gospodarjenja in trajnostnega ravnanja pri uporabnikih doma, saj biološki odpadki gospodinjstva postajajo vir za nov življenjski krog.

Z našim minikompostnikom skrbimo za dve vrsti odpadkov. Poleg tega, da z njim učinkovito zbiramo in uporabljamo biološke odpadke v gospodinjstvu, je prednost tudi v tem, da pomaga pri porabi plastičnih odpadkov iz okolja, ki jih predelamo in ponovno uporabimo pri funkcionalnem, estetskem in kakovostnem izdelku. S tovrstnimi dejanji podjetje vpliva na posameznega uporabnika, njegovo bližnjo okolico in ne nazadnje družbo kot celoto. Z redno uporabo kompostnika Bokashi Organko lahko iz bioloških odpadkov ustvarimo prvovrsten domač kompost za rastline. Na ta način vračamo biološke odpadke nazaj v naravo, hkrati pa na najbolj naraven način poskrbimo za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin. Iz odpadka ustvarimo dve novi surovini, saj poleg osnove za prvovrsten kompost pridobimo tudi fermentacijsko tekočino. Slednja predstavlja povsem naravno gnojilo, ki ga razredčenega z vodo uporabljamo pri zalivanju cvetlic, zelenjavnih ali sadnih vrtov. Nerazredčeno tekočino pa lahko uporabimo tudi za čiščenje vodovodnih odtokov. Prav ničesar ne zavržemo. Bokashi Organko nam pomaga ustvarjati vir za nov življenjski krog.

Glede na to, da je Bokashi Organko narejen iz recikliranega materiala in imamo v podjetju vpeljano krožno gospodarstvo na več segmentih, posledično prihaja do relativnega zmanjšanja okoljskih kazalcev. V primerjavi z istim izdelkom, narejenim iz čiste plastike, torej na osnovi naftnih virov, govorimo o zmanjšanju v povprečju za 39,4 odstotka, pri čemer se globalni okoljski kazalci v povprečju zmanjšajo za 32,8 odstotka, regionalni pa za 44,9 in 43,5 odstotka.

Ecolab d.o.o.

Podjetje Ecolab d.o.o. v prizadevanju za varno hrano, vzdrževanje čistega okolja, optimizacijo rabe vode in energije

Podjetje Ecolab d.o.o. je zanesljiv partner slovenskih podjetij, ki z inovativnimi rešitvami in storitvami oskrbuje stranke na številnih področjih – od gostinstva in proizvodnje hrane do bolnišnične higiene in nege tekstilij.

Smo del velike mednarodne družine Ecolab, ki je pravi partner za reševanje globalnih izzivov. Naših 49000 sodelavcev po vsem svetu ponuja celovite rešitve, temelječe na poznavanju zahtev strank ter storitev na kraju samem.  S svojimi strokovnimi prijemi podpiramo promocijo varne hrane, vzdrževanje čistega okolja, optimizacijo rabe vode in energije ter izboljšujemo operativno učinkovitost pri skoraj treh milijonih kupcev v več kot 170 državah.

Pri vsakodnevnem poslovanju se ravnamo po načelih našega krovnega podjetja in delujemo v skladu s sprejetimi standardi kakovosti in upravljanja z okoljem. Stremimo k temu, da pri našem poslovanju skrbimo za zdravje, varnost in blaginjo naših zaposlenih, strank in okolja ter skupnosti.

Ta načela zavezujejo prav vse, ki smo zaposleni v Ecolabu, ne glede na vlogo, ki jo imamo v podjetju. S pomočjo revizijskih sistemov in odprte komunikacije nenehno izboljšujemo rezultate ter gradimo svetlo prihodnost za generacije, ki prihajajo.

Na področju okolja je naše poslanstvo vezano na zaščito naravnih virov in varovanje okolja. V tem smislu:

  • Spoštujemo in podpiramo človekovo pravico do vode z ohranjanjem, ponovno uporabo in reciklažo vode ter obnavljanjem njene kakovosti.
  • Podpiramo povečano potrebo družbe po energiji z zagotavljanjem trajnostnih virov energije, proizvodov, tehnologij in učinkovitih procesov.
  • Si prizadevamo koncept odlaganja odpadkov nadomestiti z inovativno in učinkovito rabo virov ter z zmanjševanjem emisij v zraku, vodi in tleh.

Na področju varnosti zagotavljamo varne procese, ki ščitijo naše zaposlene, zunanje izvajalce, stranke ter skupnost. Pri tem zlasti:

  • Zagotavljamo varnost v celotnem življenjskem ciklu vsakega od naših izdelkov.
  • Usposabljamo vse zaposlene za varnost pri delu, da bodo preprečili poškodbe sebe in drugih.
  • Ugotavljamo in obvladujemo varnostna tveganja v naših postopkih ter si prizadevamo za nenehno izboljševanje varnosti, pri čemer je naš cilj opravljanje dela brez poškodb, bolezni in nezgod.

Naš cilj pri družbenih načelih je izboljšati blaginjo ljudi, tako da poslujemo pošteno in etično, spoštovati človekove pravice, delati v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter se ravnati po Kodeksu poslovnega ravnanja. Združeni smo v svojem namenu narediti svet čistejši, varnejši in bolj zdrav – pomagati podjetjem uspeti, hkrati pa zaščititi ljudi in vitalne vire.

Kadar so naše stranke uspešne, smo uspešni tudi mi.

Cinkarna Celje d.d.

Bela sadra: lahko bi bila odpadek, a je postala nov izdelek

Titanov dioksid je glavni proizvod Cinkarne Celje. Njegova uporaba je skoraj nepredstavljiva. Največ ga proizvajalci dodajajo barvam, lakom, vsem plastičnim izdelkom, papirju, oblačilom, kozmetiki … V svojem domu boste zato zelo težko našli predmete, ki jim titanov dioksid ni dodan.

Za njegovo izdelavo je potrebnih 21 osnovnih in 31 podpornih procesov. Pri tej proizvodnji pa nastane tudi odpadek, ki predstavlja okoljsko in finančno breme. Kot sodobno podjetje smo si želeli slediti ciljem trajnostnega razvoja in zato začeli iskati načine za ponovno uporabo tega odpadnega materiala.

Že pred 15 leti smo tako uvedli nov tehnološki postopek, s katerim tako imenovano belo sadro (kemijsko je to kalcijev sulfat dihidrat) ločimo iz procesa. Na ta način smo količino odpadka zmanjšali za več kot polovico, na trg pa plasirali nov proizvod. Nadeli smo mu tržno ime CEGIPS in ga uspešno dobavljamo proizvajalcem v cementni industriji ter proizvajalcem mavčnih plošč za predelne stene v hišah in stanovanjih.

 Z vztrajnostjo, predanimi raziskovalci in tehnologijo smo tako v Cinkarni Celje še eno vrsto odpadnega materiala spremenili v uporaben proizvod in na ta način prispevali k ohranjanju okolja za naslednje rodove.

Novartis v Sloveniji

Z reorganizacijo proizvodnje in donacijami so učinkovito ublažili pomanjkanje razkuževalnih sredstev

V Leku so v drugi polovici marca v izredno kratkem času vzpostavili začasno proizvodnjo razkuževalnih sredstev.  Z donacijami so pomagali številnim javnim ustanovam, ki so se znašle v pomanjkanju in so ključnega pomena za izvajanje ukrepov zaščite pred okužbo z virusom COVID-19.  

Dezinfekcijska sredstva sicer niso v Lekovem proizvodnem ali prodajnem programu. Za proizvodnjo so se odločili zaradi njihovega velikega primanjkljaja v državi, da bi s tem pripomogli k ublažitvi nastalih razmer. Številne prošnje zdravstvenih in drugih zavodov, Civilne zaščite ter gospodarskih družb so jih spodbudile, da so Urad RS za kemikalije zaprosili za začasen dostop biocidnega proizvoda, raztopine izopropanola, kot učinkovitega dezinfekcijskega sredstva z virucidnim delovanjem. Dezinfekcijsko sredstvo so izdelali iz svojih zalog. 

K razreševanju perečega pomanjkanja je s svojo odzivnostjo veliko prispeval Urad RS za kemikalije z učinkovitim postopkom za pridobitev začasnega dovoljenja za dostop na slovenskem trgu. Ob sodelovanju z drugimi Novartisovimi enotami v Sloveniji je proizvodnja stekla v Farmacevtskih učinkovinah Mengeš, kjer so v samo enem dnevu reorganizirali proizvodne procese. V prvi fazi so proizvedli 2000 litrov 70-odstotnega izopropanola za razkuževanje za lastne potrebe in donacije, potrebam pa se bodo prilagodili tudi v prihodnje. Velik izziv, s katerim so se pri tem soočili, je bila zagotovitev ustrezne embalaže.

Na pomoč so jim priskočile Novartisove globalne funkcije ter poskrbele za hitro dobavo plastenk, kar je v danih kriznih pogojih zelo zahtevno. V Novartisu pri soočanju s pandemijo COVID-19 tudi sicer prispevajo k raziskovalnim naporom, podpirajo skupnosti ter zagotavljajo stabilno oskrbo in cene osnovnih zdravil. V ospredju pa sta varnost zaposlenih in bolnikov po vsem svetu, kar je pokazal tudi Lekov primer dobre prakse.

Belinka Perkemija d.o.o.

Odkrivanje s kemikalijo H2O2

Vodikov peroksid (H2O2) je vsestransko uporabna kemikalija, katere načini uporabe in koristi se iz dneva v dan večajo. Odlikuje ga velika oksidacijska moč, zato je pogosto uporabljen pri beljenju bombaža in celuloze (npr. tekstila in papirja). Razpade na okolju prijazna produkta, kisik in vodo, in se v naravi ne akumulira.

Prisotnost vodikovega peroksida v naravi – Vodikov peroksid je prisoten v deževnici, absorbira se namreč pri tvorbi vodnih kapljic, ki padajo skozi plasti ozračja, kjer je prisoten ozon. Njegovo prisotnost so biokemiki odkrili tudi v čebeljem medu, kot stranski produkt delovanja encima glukozne oksidaze v žlezah čebel. V človeškem telesu je H2O2 potreben za vrsto kemičnih reakcij. Najdemo ga v materinem mleku, kjer ima pomembno vlogo pri krepitvi imunskega sistema. S ciljem zmanjševanja mikroorganizmov ga v telesu tvorijo bele krvničke, obenem pa tudi vitamin C in bakterija lactobacillus, ki je prisotna v črevesju. H2O2 je prisoten tudi v zelenjavi in sadju.

Proizvodnja in uporaba vodikovega peroksida – Belinka Perkemija, d.o.o. sodi med redke evropske proizvajalce različnih kvalitet vodikovega peroksida. H2O2 je rahlo kisla, bistra tekočina, ki se meša z vodo v vseh razmerjih. Z modernimi metodami aktivacije pa je zelo učinkovita spojina. Uporablja se za kemijske sinteze in čiščenje odpadnih voda ter na področju hidroponike. Zelo čiste kvalitete se uporabljajo za aseptično pakiranje mleka in sokov v prehrambni industriji. Razvoj se širi v smeri novih oblik akumulacije H2O2 s trajnejšim delovanjem. Dokazano je, da H2O2 v ustrezni koncentraciji služi tudi kot učinkovito sredstvo za razkuževanje raznih površin, opreme in rok.

Silvaprodukt d.o.o.

Izzivi pri zaščiti lesa na prostem

Lepota v uporabi in oblikovanju lesa ima danes tudi trajnostno noto. Les je bil vedno cenjen element in eno primarnih gradiv. Človeku je tisočletja nudil zavetje, toplino in bivalno ugodje. Da pa bi les dolgo časa kljuboval najtežjim pogojem, je potrebnega veliko znanja in pravilnih odločitev. V še tako dobri veri lahko les napačno zaščitimo.

Za kakovostne pripravke, ki so v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, velja, da so preverjeno učinkoviti v vseh klimatskih področjih, da se ob izpostavljenosti padavinam iz lesa ne izpirajo, da niso škodljivi za ljudi, živali in okolje ter da ne vsebujejo lahko hlapnih organskih snovi. Ob zagotavljanju bistveno daljše življenjske dobe lesenega izdelka ali objekta uporaba takšnih zaščitnih sredstev pripomore tudi k skladiščenju ogljikovega dioksida, ohranjanju gozdov in trajnostnemu razvoju.

Velikokrat smo sami prepričani, da je določena odločitev zaščite lesa prava, a čas pokaže, da bi se lahko bolje odločili. Pri izbiri vrste lesa, njegove uporabe, pripravi večjih projektov in izdelavi projektne dokumentacije se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom s področja zaščite lesa, prav tako pa je pomembno, da izberemo izdelke in storitve za zaščito lesa, ki so preverjeno učinkoviti ter skladni z veljavno zakonodajo in standardi.

V podjetju Silvaprodukt d. o. o. se že več kot 65 let ukvarjamo s proizvodnjo izdelkov ter s storitvami, namenjenimi zaščiti in oplemenitenju lesa. Stremimo k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju, zato stalno izboljšujemo obstoječe ter razvijamo nove, okolju še prijaznejše izdelke. Skrbimo za skladnost naših proizvodov in storitev po najstrožjih standardih s področja zaščite lesa, zato njihovo učinkovitost stalno preverjamo na priznanih ustanovah kot so Univerza v Ljubljani (SI), Leibniz Universität Hannover (DE), Oregon State University (US) in na drugih mednarodno priznanih ustanovah doma in v tujini.

Zaradi svojega znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili v skoraj sedmih desetletjih delovanja, smo postali pravi CENTER ZAŠČITE LESA, kjer svetujemo, informiramo, izobražujemo, proizvajamo, testiramo in raziskujemo.

#kaj zmore kemija

KROŽNO GOSPODARSTVO

SKRB ZA LJUDI IN OKOLJE

VSE TO JE KEMIJA

PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA

KEMIJA - ITAK!