#Slovenska kemijska industrija

Kemijska industrija je tudi v Sloveniji eden od glavnih stebrov predelovalnih dejavnosti, tako v pogledu zagotavljanja delovnih mest, velikosti ustvarjenih prihodkov, dobička, dodane vrednosti kot tudi z dejstvom, da veliko drugih dejavnosti oskrbuje z osnovnimi vhodnimi materiali in jim tako omogoča delovanje in razvoj. Pomembna je še kot dobavitelj različnih izdelkov za končne potrošnike.

Največ, 40% prihodkov kemijske industrije ustvari farmacevtska industrija (aktivnih je 29 gospodarskih družb). 26% prihodkov ustvarijo proizvajalci kemikalij in kemičnih izdelkov oz. t.i. ožja kemijska industrija (188 družb). 25-odstotni je prispevek plastičarske industrije (kjer je aktivnih največ, 524 družb), 9-odstotni pa prispevek gumarske industrije (aktivnih je 69 družb).
(Navedeni so podatki za leto 2021.)

Kemijska industrija z dobrima 2,5 milijardama dodane vrednosti prispeva četrtino skupne dodane vrednosti, ustvarjene v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji.

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v kemijski industriji znaša 77.000 €, a je po segmentih kemijske industrije opazno različna: medtem ko v farmacevtski industriji znaša 110.000 €, je v ožji kemijski industriji 76.000 €, v gumarski industriji 57.000 €, v plastičarski industriji pa 50.000 €.

Kemijska industrija je močno izvozno naravnana: v povprečju v tujini realizira 80 % vrednosti prodaje, v glavnih segmentih kemijske industrije pa se sicer giblje med 60 in 96 %

Inovativnost izdelkov in procesov kemijske industrije, njena močna vpetost v mednarodno poslovanje ter produktivnost omogočajo kemijski industriji tudi večstranske pozitivne prispevke k trajnostnemu razvoju, vključno z zagotavljanjem kvalitetnih delovnih mest.

Svoje trajnostno naravnano delovanje podjetja kemijske industrije v Sloveniji izboljšujejo in pospešujejo tudi s sodelovanjem v Programu odgovornega ravnanja® (POR). POR je prostovoljna pobuda in zaveza svetovne kemijske industrije za nenehno izboljševanje njenega ravnanja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. V Sloveniji je nosilec izvajanja POR GZS – Združenje kemijske industrije, stičišče in glas slovenske kemijske industrije.

 

#kaj zmore kemija

KROŽNO GOSPODARSTVO

SKRB ZA LJUDI IN OKOLJE

VSE TO JE KEMIJA

PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA

KEMIJA - ITAK!