#program odgovornega ravnanja

Prizadevanja podjetij za izboljševanje delovanja na področju zdravja, varnosti in okolja

Etični okvir za varno ravnanje s kemikalijami in odličnost delovanja

Program odgovornega ravnanja® je prostovoljna pobuda svetovne kemijske industrije, ki poleg spoštovanja zakonodaje in normativnega okvira podjetja, nacionalna združenja kemijske industrije in njihove partnerje zavezuje, da:

  • Nenehno izboljšujejo znanje o okolju, zdravju, varnosti in zaščiti ter učinkovitosti tehnologij, procesov in izdelkov skozi njihov celotni življenjski krog, da se prepreči škoda za ljudi in okolje.
  • Učinkovito uporabljajo vire in čim bolj zmanjšajo nastajanje odpadkov.
  • Javno poročajo o rezultatih, dosežkih in pomanjkljivostih.
  • Poslušajo, vključujejo in sodelujejo z ljudmi, s čimer jih razumejo ter odgovorijo na njihove pomisleke in pričakovanja.
  • Sodelujejo z vladami in organizacijami pri razvoju in izvedbi učinkovitih predpisov in standardov, ki jih spoštujejo ali celo presegajo.
  • Posredujejo pomoč in nasvet za spodbujanje odgovornega ravnanje s kemikalijami s strani vseh, ki z njimi ravnajo in jih uporabljajo vzdolž proizvodne verige.

Vir: Chemistry Can

 

Program odgovornega ravnanja so začeli izvajati leta 1985 in od takrat se je poleg proizvodnje kemikalij razširil na druge dejavnosti, zlasti v povezavi z varno uporabo in ravnanjem z izdelki vzdolž vrednostne verige.

Skupina za Program odgovornega ravnanja (POR) deluje v okviru Združenja kemijske industrije (ZKI). Skupina za POR je nosilec izvajanja programa POR v Sloveniji ter si prizadeva za promocijo in implementacijo globalne pobude med slovenskimi kemijskimi podjetji.

Podjetja v okviru Skupine za POR poročajo o kazalnikih in pripravljajo letna poročila POR, ZKI pa je zadolženo za zbiranje podatkov o kazalnikih in njihovo posredovanje Svetu evropske kemijske industrije (CEFIC) na podlagi Navodil o poročanju o odgovornem ravnanju.

Podjetja za svoja prizadevanja k izboljševanju delovanja na področju zdravja, varnosti in okolja ter za transparentno poročanje o svojih dejavnostih prejmejo certifikate POR in letno dovoljenje za uporabo logotipa POR. Certifikat POR lahko v vse zahtevnejšem gospodarskem okolju in spreminjanju vrednot in zahtev potrošnikov ter strank za posamezno podjetje pomeni tudi ključno konkurenčno prednost.

IMETNIKI CERTIFIKATA POR V LETU 2022

AquafilSLO d.o.o.

CINKARNA Celje, d.d.

ECOLAB d.o.o.

Helios TBLUS d.o.o.

HENKEL MARIBOR d.o.o.

JUB d.o.o.

KRKA, d.d., Novo mesto

Lek farmacevtska družba d.d.

MELAMIN d.d. Kočevje

MITOL d.o.o., Sežana

PETROL d.d., Ljubljana

PLAMA-PUR d.o.o.

Solchem d.o.o.

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

Primeri dobrih praks skupine Programa odgovornega ravnanja – komunikacija podjetij z lokalno skupnostjo in mladimi

CINKARNA Celje, d.d.

PLAMA-PUR d.o.o.

MELAMIN d.d. Kočevje

JUB d.o.o.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

#kaj zmore kemija

KROŽNO GOSPODARSTVO

SKRB ZA LJUDI IN OKOLJE

VSE TO JE KEMIJA

PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA

KEMIJA - ITAK!