#Kemija-itak!

Moja vizija – kemijska industrija

Kotiček za mlade

?

kotiček za učitelje

?

Slovenska kemijska industrija je ena najpomembnejših panog in predstavlja proizvodnjo kemikalij in kemijskih izdelkov, farmacevtskih surovin in izdelkov ter izdelkov iz plastike in gume.

KADRI SO KLJUČNI. V kemijski industriji so zlasti aktualne tehniške oz. naravoslovne vede (kemija, farmacija, biologija, medicina, fizika, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo, strojništvo, …).

Odloči se za poklice kemijske industrije in
se pridruži njenim uspešnim timom!

OGLEJ SI IZJAVE MLADIH O KEMIJI IN POKLICIH V KEMIJSKI INDUSTRIJI:

zakaj naj bo moja poklicna izbira kemijska industrija?

Pri vsaki pomembni odločitvi v življenju je dobro imeti neko vizijo, kako naprej. Če se odločas o tem, kateri poklic bi opravljali ali razmišljaš o izbiri nadaljnjega šolanja oziroma študija, si prav gotovo pred pomembnim življenjskim korakom. Tu si lahko ogledaš pogosta vprašanja in odgovore.

Da bi mladi bolje spoznali poklice v kemijski industriji, smo pripravili gradivo z opisom poklicev. Več o navedenih in drugih poklicih (o poteh do posamezne izobrazbe, o potrebnih znanjih in izbiri ustrezne šole) najdete tudi na www.mojaizbira.si.

SLOVENSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA – ENA NAJPOMEMBNEJŠIH PANOG

 • proizvodnja kemikalij in kemijskih izdelkov, farmacevtskih izdelkov ter izdelkov iz plastike in gume;
 • nekateri izdelki: zdravila, kozmetika, detergenti, čistila, kemikalije, barve, laki, lepila, tesnila ter številni izdelki iz gume in plastičnih mas;
 • več kot 800 podjetij;
 • izdelki kemijske industrije v vsakdanjem življenju nepogrešljivi;
 • dober in zanesljiv delodajalec (31.000 zaposlenih = 15 % vseh zaposlenih v slovenski industriji);
 • 80 % prihodkov ustvari s prodajo v tujini, konkurenčna tudi v mednarodnem prostoru.

VEČ…

KADRI SO KLJUČNI

 • konkurenca na mednarodnem trgu zahteva nenehne izboljšaveobstoječih tehnoloških procesov in izdelkov ter razvoj novih;
 • zato kemijska industrija potrebujeinovativne in za delo motivirane kadre z najnovejšimi znanji;
 • zlasti so aktualne tehniške in naravoslovne vede (kemija, farmacija, biologija, medicina, fizika, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo, strojništvo …).

VEČ…

KEMIJSKI INDUSTRIJI LAHKO ZAUPAMO

 • evropska (in z njo slovenska) zakonodaja na področju varovanja zdravja in okolja je ena najstrožjih v svetu (npr. Uredba REACH);
 • v zadnjih 20 letih je evropska kemijska industrija ob 60 % povečanju obsega proizvodnje bistveno zmanjšala porabo virov, količino odpadkov in izpuste (v mnogih primerih celo bolj kot vsa ostala industrija);
 • nadaljnje izboljšave industrijskih sistemov so neizogibne, kemijska industrija veliko vlaga v trajnostne tehnologije, vračanje vseh odpadkov nazaj v izdelke (načelo »od zibelke do zibelke«), zeleno kemijo ipd.

VEČ…

POTREBNA JE “PRAVA KEMIJA”

 • kemijska industrija zagotavlja napredne trajnostne materiale, izdelke in tehnologijeza večino drugih dejavnosti;
 • zagnani in usposobljeni kadri razvijajo in prenašajo v prakso rešitve za številne izzive sodobnega časa;
 • za nadaljnjo konkurenčnost in hkratno učinkovito varovanje zdravja in okolja so potrebni kadri s “pravo kemijo”.

Kje pridobiti ustrezno izobrazbo za opravljanje poklicev v kemijski industriji? Odgovor na to vprašanje najdete tukaj.

Dogodki za učitelje:

Tretje srečanje učiteljev in podjetij kemijske industrije, 21.2.2023

Drugo srečanje učiteljev in podjetij kemijske industrije, 18.11.2021

Prvo srečanje učiteljev in podjetji kemijske industrije, 3.6.2021

#kaj zmore kemija

KROŽNO GOSPODARSTVO

SKRB ZA LJUDI IN OKOLJE

VSE TO JE KEMIJA

PROGRAM ODGOVORNEGA RAVNANJA

KEMIJA - ITAK!